Schadefonds

Schadefonds

Contact Schadefonds:

Over Schadefonds

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf (zoals seksueel misbruik) met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg. Met de tegemoetkoming in de geleden schade erkent het Schadefonds het onrecht dat slachtoffers is aangedaan. Zo draagt het Schadefonds bij aan het herstel van vertrouwen.

De dader blijft primair verantwoordelijk voor het vergoeden van de schade. Is dit niet mogelijk en wordt de schade ook niet op een andere wijze vergoed? Dan kan een slachtoffer of nabestaande terecht bij het Schadefonds. Het slachtoffer hoeft niet te wachten met het indienen van de aanvraag totdat hij of zij de schade ergens anders vergoed krijgt. Een eventuele ontvangen schadevergoeding van anderen moet achteraf wel aan het Schadefonds worden terugbetaald.

Schrijf een review