Rutgers, kenniscentrum seksualiteit

Rutgers, kenniscentrum seksualiteit

Contact Rutgers, kenniscentrum seksualiteit:

Over Rutgers, kenniscentrum seksualiteit

Onder het credo ‘My Life, My Choice, My Body’ werkt Rutgers aan een wereld waarin iedereen seksualiteit kan beleven op een vrijwillige, prettige en veilige manier. Waarom? Omdat seksuele en reproductieve gezondheid en rechten mensenrechten zijn. 

Rutgers streeft naar een wereld waarin ieder mens, man of vrouw, zijn of haar eigen seksualiteit op een vrijwillige, prettige, veilige en gelijkwaardige manier kan beleven.

Seksualiteit

Blijvende aandacht is nodig om problemen rond seksualiteit en het al dan niet krijgen van kinderen te voorkomen. Een gebrek aan vrijheid, openheid en kennis leidt nog te vaak tot seksuele dwang en psychische en fysieke gezondheidsrisico’s. Ook culturele normen en waarden kunnen een gezonde seksualiteit belemmeren. Zo is het belangrijk om de positie van vrouwen te versterken en mannen te inspireren tot het worden van zorgzame partners.

Informatie

Mensen hebben recht op goede informatie en toegang tot betaalbare en bereikbare zorgvoorzieningen. Overheden moeten daar garant voor staan.

Missie

Rutgers speelt een leidende rol in het versterken van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van mensen in Nederland en in Europa, Afrika en Azië. Wij hebben speciale aandacht voor de positie van jongeren, voor gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen én voor kwetsbare groepen.

Uniek

De aanpak van Rutgers is uniek omdat we seksuele gezondheid en rechten vanuit drie pijlers verbeteren:

  1. met onderzoek, waardoor we inzicht hebben in de stand van zaken en ons werk onderbouwen met bewijsvoering;
  2. met informatie, voorlichtingsmateriaal, adviezen, trainingen en tools voor professionals in het onderwijs en in de zorg, zodat zij mensen accuraat kunnen informeren en ondersteunen;
  3. met pleitbezorging (ook wel advocacy genoemd) bij overheden en beleidsmakers om zo seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in te bedden in wet- en regelgeving en er voor te zorgen dat deze ook nageleefd wordt.

Om onze doelstellingen te bereiken werken wij samen met organisaties en internationale netwerken met vergelijkbare of aanvullende doelen. Wij gaan altijd uit van gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen en respecteren verschil in culturen en religie.

Vrijwillig, prettig, veilig en gelijkwaardig

We werken samen met onze doelgroepen aan een wereld waarin ieder mens zijn of haar eigen seksualiteit op een vrijwillige, prettige, veilige en gelijkwaardige manier kan beleven.