Rationeel Emotieve Therapie (RET)

Rationeel Emotieve Therapie is een methode waarbij je irreële gedachten over seks om leert zetten in reëlere gedachten. Bij RET spelen zowel het verstand als het gevoel een belangrijke rol. RET gaat ervan uit dat het niet de problemen zelf zijn die het ons moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken.