Privacy verklaring

Versie 1.0, in gebruik sinds 1 mei 2015.

“...Als je iets wilt geheimhouden moet je het ook verstoppen voor jezelf.”
– “Negentien vierentachtig”, Orwell, G. 8 juni 1949 London.
Vaginisme.nl heeft geen interesse in jouw privé informatie. Geen enkele informatie zal ooit worden verkocht of weggeven worden zonder een Nederlands gerechtelijk bevel. De enige uitzondering hierop is duidelijk crimineel gedrag van gebruikers in welk geval we de autoriteiten waarschuwen.

We gebruiken cookies voor de algemene functionaliteit van de website en om het gebruik van de website generiek, zonder aanzien des persoons, in kaart te brengen om zodoende de website te kunnen verbeteren.

Dat gezegd hebbende: Dit is een website en dus deel van het internet. Er is een spreekwoord dat zegt: 'Wat op het internet staat, blijft op het internet'. Dit geld voor elke website ongeacht het niveau van beveiliging, ongeacht preventieve maatregelen om informatie privé te houden. Wees daarom altijd voorzichtig met de informatie die je plaatst op een website of deelt met andere gebruikers. Dat geld ook voor vaginisme.nl en andere gebruikers van vaginisme.nl.

Software kan en zal bugs bevatten, geen enkel systeem is onkraakbaar: mensen maken fouten en soms zijn mensen met slechte bedoelingen op zoek naar jouw informatie. Dit zijn veel voorkomende voorbeelden van situaties die kunnen, en zullen gebeuren en daarmee invloed kunnen hebben op jouw privacy.

We nemen jouw privacy erg serieus en doen daarom ons best om de informatie die jij deelt te beschermen. Hierom hebben we de volgende voorzorgsmaatregelen genomen:

 1. Het onderliggende applicatie platform heeft een goede geschiedenis met betrekking tot beveiliging;
 2. De verbinding tussen de client (uw pc/telefoon/tablet etc) en de server zijn versleuteld middels een SSL certificaat zodat deze niet af te luisteren is;
 3. Jouw wachtwoord is sterk versleuteld volgens de standaarden die hier wereldwijd voor gelden;
 4. We slaan geen creditcard of bankgegevens op op onze servers;
 5. We vragen alleen om de minimum benodigde informatie die nodig is voor onze diensten;
 6. Je mag een bijnaam gebruiken voor jouw publieke profiel en bij correspondentie met vaginisme.nl. Het gebruik van jouw echte naam wordt gewaardeerd maar is niet verplicht;
 7. Afgezien van de gebruikersnaam kunt u aangeven voor wie uw informatie beschikbaar is:
  1. Alleen u zelf en vaginisme.nl beheerders;
  2. Alleen voor vaginisme.nl en de behandelaar die u aanschrijft via zijn pagina binnen ons platform.
  3. Andere vaginisme.nl leden;
  4. Iedereen op het internet.
 8. Standaard is de informatie alleen voor uzelf en vaginisme.nl beheerders te zien behalve als u het contactformulier op de pagina van een behandelaar gebruikt, dan wordt dit contactformulier ook naar de behandelaar gestuurd.
Bewaartermijnen:
 1. Gegevens op het forum: totdat u deze verwijderd of vraagt om verwijdering
 2. Ervaringen of weblogs van u gepubliceerd op de website: totdat u vraagt om verwijdering of anonimisering.
 3. Ingevulde contactformulieren verstuurd naar vaginisme.nl: Tot 3 jaar na verzending tenzij eerder om verwijdering wordt gevraagd.
 4. Ingevulde contactformulieren verstuurd naar een behandelaar: afhankelijk van het privacy beleid van de behandelaar.
 5. Facturen + gegevens die hierop vermeld dienen te worden: 7 jaar conform de regels van de belastingdienst