Onderzoek Open Universiteit

Gepubliceerd: , in Nieuws
Ervaart u wel eens problemen in het seksueel functioneren en zou u willen meewerken aan een onderzoek dat mogelijk kan bijdragen aan een verbeterde behandeling van zulke problemen? Dan is de Open Universiteit op zoek naar u! In Portugal werd een vragenlijst ontwikkeld die onderliggende factoren van seksuele problemen in kaart probeert te brengen. Een beter begrip van de onderliggende factoren zou namelijk kunnen bijdragen aan het verbeteren van een eventuele behandeling. Deze Portugese vragenlijst zou ook in Nederland goed gebruikt kunnen worden, maar daarvoor moet deze eerst vertaald worden om vervolgens te bepalen of de vragenlijst de juiste dingen meet en dus op een goede manier ingezet kan worden bij een behandeling. De Open Universiteit doet in samenwerking met MuCeS (Multidisciplinair Centrum voor Seksuologie ) onderzoek naar deze vertaalde vragenlijst, maar hiervoor zijn mensen nodig die deze vragenlijst willen invullen. Het onderzoek is een samenstelling van 5 vragenlijsten waarin onder aandere vragen worden gesteld over het seksuele functioneren, het invullen duurt ongeveer 30 minuten. Tijdens het invullen kunt u op ieder moment stoppen met het invullen van de vragen om op een later moment door te gaan of u kunt helemaal stoppen. Alle gegevens die met deze vragenlijst worden verzameld zijn anoniem. Meer informatie over het onderzoek en deelname en toegang tot de vragenlijsten vindt u op de volgende link: https://ot.ou.nl/relatieonderzoek U kunt deelnemen aan het onderzoek door het toestemmingsformulier in te vullen. Voor vragen: onderzoeksmq@ou.nl