Onderzoek naar de Sexual Modes Questionnaire

Gepubliceerd: , in Nieuws

Ervaar je wel eens problemen in het seksueel functioneren en zou je willen meewerken aan een onderzoek dat mogelijk kan bijdragen aan een verbeterde behandeling van zulke problemen? Dan is MuCeS op zoek naar jou.


MuCeS is een initiatief van de vakgroepen psychologie en gynaecologie van Máxima Medisch Centrum (MMC). Het centrum is in september 2007 opgericht en heeft een regionale functie waarin de medische seksuologie, de seksuologie in de Geestelijke Gezondheidszorg en de eerstelijnsseksuologie op een efficiënte manier geïntegreerd zijn.
Er is een gemeenschappelijke voordeur waar alle verwijzers hun mannelijke en vrouwelijke patiënten naar kunnen verwijzen. Achter deze voordeur werkt een multidisciplinair team met korte lijnen, dat expertise op verschillend gebied direct kan inzetten. Door de nauwe samenwerking met het MMC is consultatie van andere disciplines efficiënt en snel gerealiseerd. MuCeS biedt diagnostiek en behandeling, een consultatiefunctie naar andere specialismen, wetenschappelijk onderzoek, preventie en voorlichting, onderwijs (arts-assistenten en co-assistenten) en een opleidingsplaats voor seksuologen.


http://145.20.132.64/relatieonderzoek

Meer informatie

In Portugal werd een vragenlijst ontwikkeld die onderliggende factoren van seksuele problemen in kaart probeert te brengen. Een beter begrip van de onderliggende factoren zou namelijk kunnen bijdragen aan het verbeteren van een eventuele behandeling. Deze Portugese vragenlijst zou ook in Nederland goed gebruikt kunnen worden, maar daarvoor moet deze eerst vertaald worden om vervolgens te bepalen of de vragenlijst de juiste dingen meet en dus op een goede manier ingezet kan worden bij een behandeling. De Open Universiteit doet in samenwerking met MuCeS (Multidisciplinair Centrum voor Seksuologie ) onderzoek naar deze vertaalde vragenlijst. MuCeS is de initiatiefnemer van het onderzoek en is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van vragen en problemen op het gebied van seksualiteit.
Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar heteroseksuele mannen en vrouwen (vanaf 18 jaar) die wel eens problemen in het seksueel functioneren ervaren en bereid zijn online een vragenlijst in te vullen. Maar ook mensen die deze problemen niet ervaren mogen meedoen!

 

Het onderzoek is een samenstelling van 5 vragenlijsten waarin vragen worden gesteld over het seksuele functioneren, tevredenheid over uw seksleven, emoties die een rol spelen bij ziektes en naar veerkracht bij gebeurtenissen. Het invullen duurt ongeveer 30 minuten. Het kan zijn dat u na 4 weken wordt uitgenodigd om 1 vragenlijst nog een keer in te vullen, dit kost u ongeveer 5-10 minuten. Mocht u toch niet meer willen deelnemen dan kunt u tijdens het invullen op ieder moment stoppen met het invullen van de vragen. Alle gegevens die met deze vragenlijst worden verzameld zijn anoniem. Meer informatie over het onderzoek en deelname vindt u via de volgende link.
http://145.20.132.64/relatieonderzoek

 

Via deze link kunt u zich, nadat u alle informatie heeft gelezen, tevens aanmelden om aan het onderzoek deel te nemen. Dit doet u door een toestemmingsformulier in te vullen en een emailadres op te geven. Dit emailadres wordt gebruikt om een link naar een webpagina van het onderzoek toe te zenden waar u een anoniem gast-account wordt toegewezen. Ook kunt u hier een eigen wachtwoord aanmaken. Hierna krijgt u toegang tot de vragenlijsten.